Vejlenes enge og andre habitater rummer en rig flora.