Andre dyr (ud over fugle) fotograferet rundt om i Danmark.